ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็น web service อาจจะต้องการการทดลองรับส่งข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งในระบบ Archlinux จะมีคำสั่ง curl สำหรับใช้ทดลองส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่รองรับ protocol ได้หลากหลาย เช่น http, ftp, ldap เป็นต้น แต่ในบทความนี้จะสาธิตการทดลองส่งข้อมูลผ่าน http ในเบื้องต้น โดยจะทดลองส่งผ่าน method ต่าง ๆ เช่น get หรือ post เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้ครับ

1. ลง package ที่จำเป็น

เราต้องลง package ที่จำเป็นในกรณีนี้คือ package ที่ชื่อว่า curl ดังนี้ครับ

$ pacman -S curl

2. การทดลองดึงข้อมูล get method

การทดลองแรกของเราจะเป็นการทดลองดึงข้อมูลจาก web service ที่เป็น get method ดังนี้ครับ

$ curl http://test.example.com/numuser
14874

เป็นการสมมุติให้ดึงข้อมูลจากเวบที่ต้องการ และบรรทัดถัดไปเป็นข้อมูลที่ได้จาก web service นั่นเองครับ

3. การทดลองส่งข้อมูล post method

การทดลองนี้จะเป็นการส่งข้อมูล post method ไปยัง web service โดยจะมีการส่งข้อมูลตัวแปรคือ user=jonny และ password=1234 ไปยัง web service ด้วยดังนี้ครับ

$ curl --data "user=jonny&password=1234" http://test.example.com
successful login

จากคำสั่งระบบจะได้รับข้อมูลตัวแปร 2 ตัว โดยส่งผ่านไปด้วย post method แล้วส่งผลลัพธ์ตอบกลับมานั่นเองครับ

บทความนี้เป็นเพียงการใช้งาน curl ที่เบื้องต้นมาก ๆ ซึ่งตัวคำสั่ง curl นั้นจะมีความสามารถเยอะมาก หากต้องการศึกษาสามารถศึกษาการใช้งานเชิงลึกได้จาก cURL

ขอให้สนุกนะครับ :)