ในภาษารุ่นใหม่ มักจะมีคุณสมบัติในการสร้าง Iterator Function หรือในบางภาษาจะเรียกว่า Generator เพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเป็นชุดด้วยการวนลูปและประมวลผล ใน Golang ก็สามารถสร้าง Iterator Function ได้ แต่ต้องมีการใช้ Channel มาช่วยในการผลิต Iterator โดยผมได้เขียน code ตัวอย่างไว้ สำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ครับ

File : test.go

package main

import (
  "fmt"
)

func it(n int) <- chan int {
  ch := make(chan int)
  go func() {
    for i:=0; i<n; i++ {
      ch <- i
    }
    close(ch)
  }()
  return ch
}

func main() {
  for v := range it(10) {
    fmt.Printf("%d\n", v)
  }
}