เนื่องจากได้เริ่มศึกษาภาษารุ่นใหม่เข้าตัวนึงคือ Crystal ซึ่งเป็นภาษาที่ได้แรงบันดาลใจในด้าน syntax จากภาษา Ruby ที่มีรูปแบบภาษาที่น่าใช้ อ่านง่าย และแรงบันดาลใจด้าน concurrency แบบ CSP จากภาษา Go กระนั้นแล้ว ขอทำการทดลองนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อดูว่าภาษา Crystal นี่ ประสิทธิภาพเจ๋งแค่ไหน โดยผมได้นำภาษา Rust, ภาษา D และภาษา Nim เข้าร่วมทดสอบด้วย โดยมีการทดลองดังนี้ครับ

Continue reading

ช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบใหม่ ๆ จึงอยากจะหาภาษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ รองรับงานใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ทำการทดลองสร้างเวบที่หาค่า Fibonucci(20) แล้วแสดงผลออกมา และวัดประสิทธิภาพในการทำงานออกมา โดยผมได้ทดลองกับภาษายอดนิยม PHP กับภาษาเกิดใหม่ที่น่าสนใจคือ ภาษา D และภาษา Go โดยมีการทดลองดังนี้ครับ

Continue reading

Author's picture

Authapon Kongwan

Don’t reboot it. Just patch!!!

Lecturer

Thailand