ในภาษารุ่นใหม่ มักจะมีคุณสมบัติในการสร้าง Iterator Function หรือในบางภาษาจะเรียกว่า Generator เพื่อใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเป็นชุดด้วยการวนลูปและประมวลผล ใน Golang ก็สามารถสร้าง Iterator Function ได้ แต่ต้องมีการใช้ Channel มาช่วยในการผลิต Iterator โดยผมได้เขียน code ตัวอย่างไว้ สำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ครับ

Continue reading

เนื่องจากได้เริ่มศึกษาภาษารุ่นใหม่เข้าตัวนึงคือ Crystal ซึ่งเป็นภาษาที่ได้แรงบันดาลใจในด้าน syntax จากภาษา Ruby ที่มีรูปแบบภาษาที่น่าใช้ อ่านง่าย และแรงบันดาลใจด้าน concurrency แบบ CSP จากภาษา Go กระนั้นแล้ว ขอทำการทดลองนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อดูว่าภาษา Crystal นี่ ประสิทธิภาพเจ๋งแค่ไหน โดยผมได้นำภาษา Rust, ภาษา D และภาษา Nim เข้าร่วมทดสอบด้วย โดยมีการทดลองดังนี้ครับ

Continue reading

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในปัจจุบัน มีความต้องการความสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่ามี Concurrent สูง ๆ ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous ใน Python จะมีการเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous โดยการใช้ Coroutines ส่วนในภาษา Go จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Goroutines ซึ่งผมได้ทดลองเขียนโค้ดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบ การเขียนโปรแกรมแบบ Asynchronous ของทั้งสองภาษาดังนี้ครับ

Continue reading

วันนี้ผมได้ทดลองเกี่ยวกับความสามารถด้าน Concurrency ในภาษา Golang ที่ออกแบบการทำงานในลักษณะคล้าย ๆ Thread แต่มีความง่ายและเบากว่า Thread ปกติ ที่เรียกว่า Goroutine และมีการสื่อสารกันผ่านสิ่งที่เรียกว่า Channel ผมเลยตั้งโจทย์ให้สร้าง Goroutine ขึ้นมาซัก 10 Goroutine ให้ผลิตข้อมูลตัวเลข 0 - 999 แบบสุ่ม แล้วส่งให้โปรแกรมหลักนำมาแสดงผล ซึ่ง code โปรแกรมมีดังนี้ครับ

Continue reading

การใช้ Cookie ในเวบแอป เป็นเรื่องที่ปกติมาก ๆ และใช้บ่อย ๆ เลยอยากเขียนตัวอย่างการใช้งาน Cookie Session แบบง่าย ๆ ที่ใช้ร่วมกับ Negroni ดังนี้ครับ

Continue reading

ช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบใหม่ ๆ จึงอยากจะหาภาษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ รองรับงานใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ทำการทดลองสร้างเวบที่หาค่า Fibonucci(20) แล้วแสดงผลออกมา และวัดประสิทธิภาพในการทำงานออกมา โดยผมได้ทดลองกับภาษายอดนิยม PHP กับภาษาเกิดใหม่ที่น่าสนใจคือ ภาษา D และภาษา Go โดยมีการทดลองดังนี้ครับ

Continue reading

Author's picture

Authapon Kongwan

Don’t reboot it. Just patch!!!

Lecturer

Thailand