ช่วงนี้อยู่ในช่วงพัฒนาระบบใหม่ ๆ จึงอยากจะหาภาษาใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ๆ รองรับงานใหญ่ ๆ ได้ จึงได้ทำการทดลองสร้างเวบที่หาค่า Fibonucci(20) แล้วแสดงผลออกมา และวัดประสิทธิภาพในการทำงานออกมา โดยผมได้ทดลองกับภาษายอดนิยม PHP กับภาษาเกิดใหม่ที่น่าสนใจคือ ภาษา D และภาษา Go โดยมีการทดลองดังนี้ครับ

Continue reading

Author's picture

Authapon Kongwan

Don’t reboot it. Just patch!!!

Lecturer

Thailand